Tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đặc biệt với chân dung tuyệt đẹp

Ông xếp chồng mỗi chi tiết của khuôn mặt, kết quả là những bức ảnh chân dung trừu tượng, trong đó chúng ta có thể chiêm ngưỡng tất cả các chi tiết của khuôn mặt.

nhung-buc-anh-dieu-khac-chan-dung-tuyet-dep-08 nhung-buc-anh-dieu-khac-chan-dung-tuyet-dep-09 nhung-buc-anh-dieu-khac-chan-dung-tuyet-dep-01 nhung-buc-anh-dieu-khac-chan-dung-tuyet-dep-02 nhung-buc-anh-dieu-khac-chan-dung-tuyet-dep-03 nhung-buc-anh-dieu-khac-chan-dung-tuyet-dep-04 nhung-buc-anh-dieu-khac-chan-dung-tuyet-dep-05 nhung-buc-anh-dieu-khac-chan-dung-tuyet-dep-06 nhung-buc-anh-dieu-khac-chan-dung-tuyet-dep-07
Nghệ sĩ người Pháp Brno Del Zou đã làm những tác phẩm ảnh gốc trở nên ấn tượng hơn. Ông tạo ra tác phẩm điêu khắc từ những bức chân dung đen và trắng. Ông xếp chồng mỗi chi tiết của khuôn mặt, kết quả là những bức ảnh chân dung trừu tượng, trong đó chúng ta có thể chiêm ngưỡng tất cả các chi tiết của khuôn mặt.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *